Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Ohranjanje slovenstva med mladimi člani slovenske skupnosti v jugoslovanskem prostoru
Sodelavci:
,
dr. Marko Klavora
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2013
Opis

Opravljen je bil obisk nekaterih društev ter pogovori/intervjuji s predstavniki društev in mladimi. Na teh pogovorih smo se pogovarjali o dobrih praksah in inovativnih pristopih pri vključevanju mladih v kulturne dejavnosti društev ter v pouk slovenskega jezika in kulture, medsebojnem povezovanju društev ter njihovem povezovanju z društvi in inštitucijami v Sloveniji kot tudi s slovenskimi podjetji v jugoslovanskem prostoru. Z osmimi učitelji dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture smo se pogovarjali o vključevanju mladih v pouk in v dejavnosti društev. Intervjuji so bili opravljeni z naslednjimi učitelji:

  • z Melito Osmanagić,
  • Ano Božanović (dva intervjuja),
  • Slavico Pavlović,
  • Mariom Sladoljevom Joličem
  • Tatjano Bukvič,
  • Mileno Spremo,
  • Rut Zlobec,
  • Plisko Manasievo.

 

Srečanje s slovenskimi društvi na Hrvaškem smo organizirali 10. 12. 2013 v Zagrebu. Na okrogli mizi z naslovom HRVAŠKA DRUŠTVA V SLOVENIJI IN SLOVENSKA DRUŠTVA NA HRVAŠKEM: VKLJUČEVANJE MLADIH IN VIZIJA ZA PRIHODNOST smo povabili k besedi predstavnike slovenskih društev na Hrvaškem in – z namenom izmenjave dobrih praks – tudi predstavnike hrvaških društev v Sloveniji. Med drugimi vabljenimi govorci so bili poleg predstavnikov Zveze slovenskih društev na Hrvaškem in Zveze hrvaških društev v Sloveniji tudi nekateri učitelji hrvaškega jezika v Sloveniji in obratno.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu