Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Slovenci v Srbiji/Srbi v Sloveniji (bilateralni projekt, v sodelovanju z Balkanološkim inštitutom Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd)
Sodelavci:
Biljana Sikimić
,
Jovanka Djordjević-Jovanović
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2006–31. december 2007
Opis

Projekt se tematsko navezuje na temeljni projekt Slovenski izseljenci-ustvarjalci: glasniki slovenske znanosti in kulture v novem okolju.
Primarni namen raziskave je bil ugotoviti število ter poklicno, socialno in spolno strukturo Slovencev v Srbiji v 19. in 20. stoletju. Predvidena je bila izdelava pregleda delovanja slovenskih kulturnikov, duhovnikov, novinarjev/publicistov; vključevanje v novo okolje. Umetniki in umetnice. Predstavitev Slovencev, ki so kakorkoli prispevali k razvoju in ohranjanju slovenstva v Srbiji.
Eno od poglavij je tudi beg primorskih Slovencev izpod fašizma v jugoslavijo oz. tedanjo južno Srbijo (Povardarje in Vojvodina) po prvi svetovni vojni.
Posebna študija je raziskala večpomenskost in večkontekstualnost izbrane hrane med izbrano priseljensko (etnično) skupnostjo v RS, Srbi.

Vodja projekta na ZRC