Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
Avguština Budja
,
Lev Detela
,
dr. Helga Glušič
,
Alenka Goljevšček
,
dr. Martin Jevnikar
,
dr. Mirko Jurak
,
dr. Taras Kermauner
,
mag. Mihael Kuzmič
,
dr. Igor Maver
,
dr. Irene Mislej
,
dr. Jerneja Petrič
,
dr. Janez Stanonik
,
mag. Barbara Suša
,
dr. Zora Tavčar
 
Trajanje:
7. januar 1993–31. december 1996
Opis

Književno delo slovenskih izseljencev je bilo v matičnem prostoru do osamosvojitve Slovenije deležno izrazito selektivne obravnave, njen izbor pa so narekovali politični interesi skupne jugoslovanske države. S sintetičnim pregledom dosedanje literarne produkcije slovenskih izseljenskih avtorjev v vseh delih sveta od najzgodnejših začetkov do danes želimo spodbuditi in omogočiti ustreznejše vključevanje izseljenskega slovstva v sodobno slovensko kulturo, literarno znanost in šolstvo.
Vzporedni rezultati projekta predstavljajo nekaj sto znanstvenih in strokovnih objav vodje in članov projektne skupine ter zunanjih sodelavcev, osrednji rezultat pa je Slovenska izseljenska književnost. Založba ZRC in Rokus, Ljubljana, 1999, zv. 1: Evropa, Avstralija, Azija, 400 str.; zv. 2: Severna Amerika, 484 str.; zv. 3: Južna Amerika (16 avtorjev).

Vodja projekta na ZRC