Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
Z. Žigon
 
Trajanje:
1. januar 2000–30. junij 2002
Opis

Vračanje izseljencev je pomemben most za pretok mednarodnih usmeritev na področju kulture, znanosti in gospodarstva. Zanimalo nas je tudi, ali slovensko povratništvo lahko prispeva k reševanju slovenskega demografskega problema. Raziskava je zajela dosedanje izkušnje nekaterih povratnikov, obstoječi interes izseljencev za vrnitev (faktorja odboja in privlačnosti), pogoje in posledice povratništva in njegove perspektive. Rezultat raziskave naj bi predstavljal izhodišče za oblikovanje prihodnje strategije Republike Slovenije do slovenskih izseljencev in povratnikov.
Vodja in sodelavci so objavili rezultate raziskave v naslednjih revijah in zbornikih: Dve domovini /Two Homelands, 15 (2002) in 19 (2004); AEMI journal, 1 (2003); Two homel. (Engl. online ed.). [English ed.], 2002, vol. 15. http://www.zrc-sazu.si/isi/dd. htm; 37. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2001).

Vodja projekta na ZRC