Osnovni podatki
Sodelavci:
,
Dimitrij Mlekuž
,
Damir Josipovič
 
Trajanje:
1. julij 2011–31. december 2015
Šifra:
J6-4234
Opis

Projekt odpira vprašanje vloge materialne kulture v reprodukciji nacionalizma. Tega vprašanja se loti z raziskovanjem posameznih predmetov ali skupin predmetov, ki imajo v imaginariju slovenskega nacionalizma posebno mesto. Torej? Kranjska klobasa, gibanica, vaška situla in harmonika. Toda takšno izhodišče – izbira simbolno, pomensko, diskurzivno zelo obteženih predmetov – ne pomeni, da se bo projekt odrekel materialnim, funkcionalnim in drugim kontekstualnim razsežnostim proučevanih predmetov. Projekt namreč namerava pokazati, kako je ta simbolna, diskurzivna, pomenska produkcija komplesno in nerazdružljivo povezana z materialnimi, funkcionalnimi in drugimi kontekstualnimi razsežnostmi izbranih predmetov. Ali v konkretnejšem jeziku projektnih vsebin, pokazati želimo, kako je »nacionalno« nemogoče brez materialnega. To pa je vprašanje, ki je v humanstiki in družboslovju (pre)redko zastavljeno.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220