Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Chasing dreams, confronting realities: European Neo-nomadism in Sahara and the Mediterranean and Atlantic coasts
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. oktober 2011–30. september 2013
Šifra:
N6-0013
Opis

Projekt je del  mednarodnega raziskovalnega programa z naslovom Pobegli svet: marginalne afriške in evropske mobilnosti – soočenje percepcij. Namen projekta je skozi štiri prekrivajoče se etnografske študije primerov preučiti pojav novih oblik marginalnih mobilnosti v Afriki in Evropi, novih življenjskih stilov, oblik preživljanja in nomadskih mentalitet, ki postavljajo pod vprašaj prevladujoče družbene, ekonomske in zakonske migracijske trende. Projekt se osredotoča na evropske neo-nomade, ki se bodisi s kopenskimi ali morskimi prevozno-bivalnimi sredstvi gibljejo po področjih sodobnih migracijskih tokov med Afriko in Evropo, po saharsko-atlantskih prostranstvih Zahodne Sahare in Mavretanije ter vzdolž mediteranskih obal Grčije in Turčije.  Projekt je sestavljen iz dveh etnografskih primerov, ki ju bosta preučili nosilka projekta dr. Špela Kalčič in članica projektne skupine dr. Nataša Rogelja. Projekt je izvedljiv tudi samostojno in bo ohranil vse izhodiščno zastavljene težnje in cilje originalnega programa.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220