Prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Doktorica sociologije, znanstvena svetnica, izr.prof., predstojnica inštituta+386(0)1/4706 486

marina.luksic-hacin@zrc-sazu.siMarina Lukšič-Hacin, znanstvena svetnica in izredna profesorica za sociologijo, je leta 1989 diplomirala na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (danes FDV) Univerze v Ljubljani. Leta 1994 je na isti Fakulteti uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Resocializacija in nacionalna identiteta; analiza izseljenskih situacij, leta 1998 pa doktorsko disertacijo Multikulturalizem v migracijskih situacijah / Primer: švedski multikulturalizem in slovenski izseljenci in pridobila naziv doktorice sociologije. Leta 1989 se je zaposlila na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU in leta 1999 postala predstojnica instituta (funkcijo opravlja še danes). V letih 2004 - 2012 je bila članica upravnega odbora ZRC SAZU. Je članica konzorcija in predavateljica na mednarodnem podiplomskem študiju MA Migration and Intercultural Relations in direktorica programa na Fakulteti za humanistiko UNG.

Področja delovanja: multikulturalizem, identiteta, etnične študije, migracije

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Ko tujina postane dom : resocializacija in narodna identiteta pri slovenskih izseljencih (Zbirka Sophia, 1995, 7). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Multikulturalizem in migracije (Zbirka ZRC, 22). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1999.

Zgodbe in pričevanja : Slovenci na Švedskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Razseljevanje ljudi iz slovenskega etničnega prostora s poudarkom na življenju Slovencev na Švedskem. Teor. praksa, Jan.-Feb. 1999, vol. 36, no. 1, pp. 19-41.

Procesi resocializacije in etnična identiteta : primer Slovencev na Švedskem. Teor. praksa, April 1999, vol. 36, no. 2, pp. 274-289.

Multikulturalizem, mednarodne migracije in podedovane skupinske identifikacije: etničnost, rasa, spol. Dve domovini/Two Homelands, 2002, no. 15, pp. 33-50.

Vloga izseljenk za ohranjanje nacionalne identitete v kontekstih, ki jih konstituirajo patriarhalni odnosi in spolna dihotomija. Dve domovini/Two Homelands, 2003, no. 18, pp. 97-112.

Konceptualne dileme v razpravah o multikulturalizmu in globalizaciji. Dve domovini/Two Homelands, 2004, no. 19, pp. 107-120.

Izobraževanje v kontekstu švedskega multikulturalizma. Dve domovini/Two Homelands, 2005, no. 21, pp. 61-89.

Migracijska situacija v Evropi po drugi svetovni vojni in postopna (politična) usklajevanja med članicami EGS (EU). Dve domovini/Two Homelands, 2005, no. 22, pp. 129-148.

Povezava na Sicris