Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Opis

Izhodišče projekta je zgodovinska in deloma sociološka raziskava na podlagi arhivskih in tiskanih virov ter domači in tuji literature. Raziskava bo zajela vse segmente selitvenega procesa, med drugim izseljevanje, vključevanje Slovencev v novo okolje in ne nazadnje tudi analizo stikov med Slovenijo in Nemčijo, zlasti s Porurjem in Vestfalijo. Zaradi kompleksnosti in daljšega časovnega obdobja, ki ga raziskava zajema, bodo rezultati v obliki sprotnih objav in končne monografije v slovenskem in nemškem jeziku, prvič, obogatili znanstvena vedenja v Sloveniji in Nemčiji (tako zasnovanega znanstvenega dela še nimamo), drugič, služili potrebam države na vseh nivojih, in tretjič, prispevali k boljšemu poznavanju tematike in k promociji Slovenije v Nemčiji.

Vodja projekta na ZRC