Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
7. oktober 2019–31. december 2019
Opis

Migracije v slovenskem prostoru v 21. stoletju niso nekaj izjemnega, ampak so stalnica zadnjih dvesto let. V obdobju 2010–2017 se je v Slovenijo priselilo in iz nje izselilo podobno število prebivalk, prebivalcev Republike Slovenije. Podrobneje je prikazano leto 2017, ko se je iz Slovenije izselilo 17.555 prebivalcev, priselilo pa se jih je 18.808. Cilj poročila je izpostaviti vzroke priselitve (zaposlitev, združevanje družine, študij), primerjati izobrazbo priseljenih, izseljenih ter izpostaviti dejavnike, ki vplivajo na izobrazbeno oz. poklicno strukturo priseljenih (povpraševanja po delovni sili, pogoji dela v primerjavi z drugimi državami, izdana delovna dovoljenja).

Naročnik projekta: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vodja projekta na ZRC