Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. julij 1998–30. junij 2001
Opis

Preučevanje Slovencev v Slovanskih deželah od srede 19. stoletja do propada Habsburške monarhije. Zgodovina izseljevanja in vključevanja Slovencev v novo okolje. Zgodovinski pregled razsežnosti izseljevanja Slovencev v te dežele, kulturne in politične stike, število in delovanje slovenskih študentov in profesorjev/znanstvenikov v teh deželah, politične, kulturne in znanstvene stike, obojestranske idejne vplive in gospodarsko sodelovanje. Pregled tiska prevodov, sociološka analiza.

Vodja projekta na ZRC