Skip to main content

Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi (Tomaj, 16.-20. stoletje)

Osnovni Podatki

Opis

Z raziskavo nameravamo pokazati kompleksnost in dinamičnost kmečke družbe skozi daljše časovno obdobje od 16. do 20. stoletja. Poudarek želimo dati internim dinamikam in procesom ter obenem vplivom in odzivom na širše družbene, gospodarske, kulturne in politične procese, v konstantnem razmerju do elementov kontinuitete. V središču pozornosti želimo imeti »malega« človeka in njegovo lokalno skupnost, ki jo bomo obravnavali hkrati s strukturnega in dinamičnega vidika in ki naj nam deluje kot prizma, skozi katero lahko opazujemo  širše zgodovinske procese. V ta namen smo se pri opredelitvi našega problemskega pristopa odločili za kombinacijo treh teoretskih izhodišč, to so: mikro-zgodovinska metoda, institucionalna teorija in moralna ekonomija. Tomaj obravnavamo kot študijo primera slovenske vaške skupnosti zaradi nadpovprečno dobro ohranjenih virov in njegove izpostavljenosti številnim zgodovinskim okoliščinam in prelomnicam, ki so značilne za slovensko podeželje.