Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
Z. Žigon
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Opis

Projekt obravnava usode posameznikov, ki so izhajali iz različnih razmer, imeli različne poklice in različne ideološke ali politične opredelitve. Analizira prispevek posameznikov intelektualcev, ki so se dokončno ali le začasno izselili, nekateri prostovoljno, drugi pa so bili iz različnih razlogov v to prisiljeni. Obravnava dela slovenskih intelektualcev, umetnikov, znanstvenikov in kulturnikov kot pokazatelj, kako lahko ustvarjalni izseljenec deluje v različnih okoljih, kulturah in s tem odločilno prispeva k bogatitvi kulturne in znanstvene raznolikosti novega okolja. Med temami so tudi posebnosti oziroma specifičnosti različnih (izseljenskih, socialnih) okolij, ki vplivajo na delo in ustvarjalnost posameznika.
Posebno poglavje je obravnava stikov z matično domovino in vpliv novega okolja v odnosu do domovine ter vpliv ustvarjanja posameznikov v novi domovini na ustvarjalnost njihovih kolegov v matični domovini. Vključena je tudi posebna obravnava duhovščine in njene vloge med slovenskimi izseljenci v novem okolju. Poudarek pa je tudi na razlikah in podobnostih oziroma stičnih točkah problemov, s katerimi se soočajo izseljenski ustvarjalci pri delu in udejstvovanju – na eni strani tisti, ki skozi delo ohranijo stik z matično domovino, in drugi, ki so se s svojim delom povsem vključili v novo okolje.

Vodja projekta na ZRC