Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih na Švedskem in v ZDA ter pri nekaterih povratnikih (CRP Konkurenčnost Slovenije)
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. oktober 2003–30. september 2005
Opis

Namen projekta je bil evidentirati stanje izseljenskega arhivskega gradiva in zainteresirati mlajše izseljence za nadaljnjo strokovno skrb za arhivsko gradivo slovenskih izseljencev ter povratnikov. Tokrat smo se osredotočili na Slovence na Švedskem, v ZDA in povratnike. V okviru projekta je bil v času od 17. do 24. 5. 2004 v Ljubljani organiziran seminar za izseljenske arhivarje. Rezultati CRP-a so uporabni pri nadaljnjem delu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vodja projekta na ZRC