Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Step in! Building Inclusive Societies through Active Citizenship
Sodelavci:
, , ,
dr. Natalija Vrečer (koordinatorica projekta)
,
 
Trajanje:
1. januar 2012–31. december 2013
Šifra:
518628-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
Opis

ISIM ZRC SAZU je partner v projektu Step in! (Grundtvig), ki ga koordinira prof. dr. Dirk Lange z Univerze Leibniz v Hannovru v Nemčiji. Raziskovalni inštituti, nevladne organizacije in izvajalci izobraževanja odraslih iz sedmih držav združujemo v projektu Step in! svoje znanje na področju državljanske vzgoje, integracije in migracij. Konzorcij projekta je poleg institucij iz Slovenije in Nemčije sestavljen iz organizacij iz Češke Republike, Cipra, Italije, Škotske in Švedske. Cilj projekta je razvijati inovativne izobraževalne strategije, da bi se okrepila politična participacija in aktivno državljanstvo priseljencev in etničnih manjšin in promoviralo aktivno državljanstvo. Konzorcij partnerjev bo oblikoval sedem različnih izobraževalnih modulov, ki jih bomo testirali in izvajali v različnih evropskih državah. Projekt izhaja iz domneve, da uspešni procesi integracije ne zahtevajo samo prizadevanj manjšin, temveč tudi prizadevanja večinske populacije in institucij. V tem smislu so ciljne skupine projekta: (1) priseljenci in člani etničnih manjšin, (2) člani držav sprejema, zlasti člani strank, nevladnih organizacij in javnih organizacij in (3) izvajalci izobraževanja odraslih.

stepin.bilten.1.pdf

stepin.bilten.2.pdf

Ključne povezave