Osnovni podatki
Opis

Cilj raziskave je iz različnih kotov osvetliti, razdelati možnosti za uporabo interneta kot učinkovitejšo vrsto komunikacije tako med samimi Slovenci in njihovimi potomci po svetu, kot tudi s Slovenci v matični državi ter možnost hranjenja in predstavljanja tistega dela arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva, ki je bodisi že v elektronski obliki in se uporablja, bodisi bi ga bilo treba v elektronsko obliko šele prevesti. Med to gradivo spada tudi tisti del narodne in kulturne dediščine slovenskih izseljencev, ki se dandanes oblikuje na internetu. Klasično preučevanje izseljenske komunikacije v okviru migracijskih mrež je z razvojem sodobnih tehnik komuniciranja čedalje težje, saj je vse manj fizičnih oblik komuniciranja. Z razvojem elektronskih medijev in medmrežnega komuniciranja preko spletnih strani, forumov, e-mailov se oblikuje gradivo, ki je za vse tiste, ki so se do sedaj ukvarjali z ohranjanjam narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu, brez ustreznih ekspertiz in orodij težko dostopno oziroma obvladljivo. Treba je torej storiti korak naprej, da se bo dokumentiralo in ohranilo tudi ta način komuniciranja in se ga povezalo z vsem tistim gradivom, ki je že evidentirano in arhivirano. In tu spet na pomoč priskoči internet kot področje svobodnega in hitrega (globalnega) pretoka najrazličnejših informacij, ki omogoča tudi širok spekter komunikacije med najrazličnejšimi skupinami zainteresiranih uporabnikov spleta ne glede na njihovo teritorialno oddaljenost. Z pomočjo tega medija bi lahko vsa gradiva združili v celoto in na ta način ne le hranili, temveč tudi predstavili bogato narodno in kulturno dediščino Slovencev po svetu vsem zainteresiranim. Med njih prav gotovo sodijo Slovenija, Evropska unija, države gostiteljice Slovencev po svetu, raziskovalci in izobraževalne ustanove.

Vodja projekta na ZRC