Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
Z. Žigon
, ,
D. Ceglar
 
Trajanje:
1. november 1999–15. december 2000
Opis

Kulturno-umetniška dejavnost slovenskih izseljencev – z izjemo njihove literarne dejavnosti – doslej še ni bila predmet sistematičnih sintetičnih raziskav, zaradi česar je njeno poznavanje v domovini nezadostno. Šele na osnovi sistematičnega pregleda teh dejavnosti, ki je bil predviden kot osrednji rezultat projekta, je bilo mogoče ugotoviti položaj posameznih kulturno-umetniških dejavnosti v izseljenstvu in definirati njihovo mesto v sodobni slovenski kulturi. Osrednji rezultat projekta je bil izhodišče za izdelavo konkretnih predlogov za oblikovanje kulturne politike do slovenskih izseljencev. Poleg zaključnega poročila v obliki elaborata so vodja in člani projektne skupine objavili rezultate raziskave v naslednjih revijah in zbornikih: Dve domovini/Two Homelands, 14 (2001); Slavistična revija, 48 (2000), št. 2; 38. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2002; Zgodovina v šoli, 12 (2003), št. 1-2; Möglichkeiten und Grenzen des Multikulturalismus: der Schutz sprachlich-kultureller Vielfalt in Kanada und in Europa (Wien: Zentrum für Kanada-Studien, Universität Wien, 2004).

Vodja projekta na ZRC