Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Prevention of Early Dropout of VET Through Inclusive Strategies of Migrants and Roma
Kratica:
PREDIS
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. september 2015–30. september 2018
Šifra:
2015-1-DE02-KA202-002472
Opis

Uradna spletna stran projekta PREDIS

Šest milijonov mladih (od 18 do 24 let) v Evropski uniji ne konča poklicnega ali drugega srednješolskega izobraževanja. Posledično se ti mladostniki soočajo z brezposelnostjo, kar vpliva negativno na družben in ekonomski razvoj države. Še posebej se s temi težavami soočajo priseljenci in Romi, ki se soočajo tudi z diskriminacijo na prehodu od osnovnošolskega do srednješolskega izobraževanja. Strateški ovir Izobraževanje in usposabljanje 2020 si je zadal za cilj, da bo zmanjšal osip pod 10 odstotkov do leta 2020. Evropski projekt PREDIS podpira ta cilj in prispeva k njenemu uspehu.

PREDIS je v prihodnost usmerjena strategija, ki si prizadeva za izboljšanje družbene in ekonomske udeležbe mladih priseljencev in Romov. Projekt se osredotoča na zmanjšanje osipa iz poklicnega izobraževanja ter izboljšanje prehodnosti iz osnovne šole v srednješolsko poklicno izobraževanje in iz srednje šole v zaposlovanje. V sodelovanju z učitelji, srednješolskimi profesorji, načrtovalci programov, strokovnjaki, ki delajo z mladostniki, agencijami za zaposlovanje in delodajalci bomo razvili inovativne pedagoške programe in  metode.  Profesorjem srednješolskega poklicnega izobraževanja in drugim strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja bomo posredovali najnovejše informacije na tem področju. Pristopi bodo okrepili mlade priseljence in Rome z bistvenimi veščinami in zmožnostmi ter izboljšali njihove dosežke v šolah, srednješolskem poklicnem izobraževanju in na delovnem trgu.

Rezultati