Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Changing Migrations between Austria and Slovenia from the 19th to the 21st Century
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2017
Šifra:
BI-AT/16-17-012
Opis

Namen projekta je preučiti delovne in druge migracije med Slovenijo in Avstrijo v dolgem obdobju od konca 19. stoletja do sodobnosti in opazovati kontinuitete ter diskontinuitete v tem razvoju v luči zgodovinskih prelomnic in spreminjajočih se političnih in družbenogospodarskih kontekstov. Pri tem želi obravnavati součinkovanje selitvenih pojavov in prostorske mobilnosti prebivalstva kot demografskega in gospodarskega dejavnika ter kot sooblikovalca družbenega in kulturnega dogajanja v obravnavanem prostoru.

Cilji so: seznanjanje z dosedanjimi dosežki in tekočimi raziskavami, izmenjava izkušenj in usklajevanje okrog tematskih zanimanj; seznanjanje z arhivskimi in drugimi viri za preučevanje migracijske problematike na krajevni, regionalni in državni ravni; komplementarno in primerjalno raziskovanje izbranih tem.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost &, OeAD-GmbH (Österreichische Austauschdienst- Gesellschaft mit beschränkter Haftung)