Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci

applied project
Osnovni Podatki

  • Vodja projekta na ZRC

  • Sodelavci

    , , , ,
  • Trajanje

    od 01. maj 2009 do 30. april 2012
Opis

Cilj projekta je analizirati elemente ohranjanja kulturne identitete in predstaviti raznolike načine delovanja posameznika in celega naroda v sodobni in pretekli realnosti sestavljenih identitet in heterogenih nacionalnih in kulturnih prostorov. Drugi cilj je ustvariti arhiv ustne zgodovine slovenskega izseljenstva, ki bi ga lahko v prihodnosti dograjevali. Projekt bo omogočil tudi sintezo do zdaj opravljenih parcialnih manjših raziskav na terenu in objavo rezultatov tako, da bodo čimbolj dostopni širši javnosti, tako v tiskani obliki kot tudi na svetovnem spletu. Uporabnost gradiva je raznovrstna: za znanstvene, izobraževalne, poljudne namene, med drugim tudi za portal Slovenci.si, ki namenja prostor takšnim pričevanjem.

Študija: Milharčič-Hladnik, Mirjam, »Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci : umestitev spomina v migracijske študije : elaborat = Creation of memory and preservance of cultural heritage among Slovenian emigrants and their descendants«, COBISS.SI-ID – 31611437 COBISS