Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , , ,
dr. Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja)
 
Trajanje:
1. avgust 2007–30. november 2009
Opis

Ob vse večji etnični, verski in kulturni pestrosti Slovenije je vsestranska integracija priseljencev pogoj za družbeno trdnost, s tem pa tudi za varnost v strateškem okolju Slovenske vojske. Ključni cilj raziskave je odgovoriti na vprašanje, kako etnično-migracijska dinamika v Sloveniji kroji razmere, v katere se vpenja Slovenska vojska kot specifična delovna organizacija, s poudarkom na vprašanju zaposlovanja v Slovenski vojski. Vodja projekta in sodelavci so vključili prve rezultate projekta v svoje prispevke v naslednjih publikacijah: Studia Historica Slovenica, 7 (2007); št. 1/2, AWR Bulletin, 2007, št. 3; Dve domovini/Two Homelands, 25 (2007); Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (2008), št. 1. Končna rezultata projekta sta Ekspertiza in znanstvena monografija Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, ur. J. Žitnik Serafin (Ljubljana, 2009).

Znanstvena monografija: Gombač, Jure ... , »Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko«, COBISS.SI-ID – 246600192 COBISS

Raziskovalno poročilo: Gombač, Jure ... , »Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko : ekspertiza : projekt M4-0223 : CRP "Znanje za varnost in mir 2006-2010"«, COBISS.SI-ID – 30144045 COBISS

Raziskovalno poročilo: Gombač, Jure ... , »Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010" = Demographic, ethnic and migration dynamics in Slovenian and their impact on the Slovenian Army«, COBISS.SI-ID – 3866574 COBISS

Vodja projekta na ZRC