Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo

applied project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

 • Sodelavci

  , , , , , , , ,
 • Šifra

  3311-10-519000

 • Trajanje

  od 01. januar 2010 do 31. avgust 2011
 • Vodja projekta

  dr. Oto Luthar

 • Finančni vir

  Ministrstvo za šolstvo in šport, Evropski socialni skladi – operativni program
 • Partnerji

  Pedagoški inštitut
Opis

Širše področje vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo je vključeno v zakonodajo in kurikulum na različnih ravneh sistemov vzgoje in izobraževanja znotraj držav Evropske Unije ter držav članic Sveta Evrope. Kljub temu ugotovitve Vseevropske študije Sveta Evrope o izobraževalnih politikah za demokratično državljanstvo kažejo, da je temeljni problem tega vsebinskega področja neustrezna povezanost zakonodajne ravni, izobraževalnih politik in šolske prakse ter neustrezen prenos izobraževalnih politik v pedagoško prakso. Te ugotovitve veljajo tudi za Slovenijo in predstavljajo prvi raziskovalni izziv projekta. Drugi raziskovalni izziv predstavlja teoretična kompleksnost in praktična protislovnost zagotavljanja enakosti in enotnosti ter sprejemanja, vključevanja in spoštovanja večkulturnosti sodobne Slovenije in drugih držav članic EU. Tretji raziskovalni izziv predstavlja večkulturno izobraževanje (multicultural education), ki ima že desetletja dolgo tradicijo v državah EU ter ZDA, pri nas pa te tradicije še ni. Četrti raziskovalni izziv projekta je predstaviti medkulturne kompetence, ki so ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki so po mnenju Evropske komisije potrebne za uspešno vključevanje v sodobne družbe, in predlagati način njihovega vključevanja v oblikovanje in izvajanje učnih načrtov in izobraževalnih programov v Sloveniji.

Več o projektu na:

www.medkulturni-odnosi.si