Znanstveni svet Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije

Predsednik: dr. Jernej Mlekuž (od 2016)

Podpredsednica: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Člani: izr. prof. dr. Jure Gombač, izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, akad. prof. dr. Jože Pirjevec, akad. prof. ddr. Marija Stanonik

Pomembni sklepi:

Opredelitev pojma dober raziskovalec