Znanstveni svet Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije

 

Predsednik: dr. Jernej Mlekuž (od 2016)

Podpredsednica: izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Člani: izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Kristina Toplak, izr. prof. dr. Aleksej Kalc, akad. prof. dr. Jože Pirjevec, akad. prof. dr. Marija Stanonik

Pomembni sklepi:

Opredelitev pojma dober raziskovalec