Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Družbeno-kulturne vloge slovenščine v Makedoniji in makedonščine v Sloveniji
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2013
Šifra:
BI-MK/12-13-013
Opis

Cilj dvostranske raziskave o družbeno-kulturnih vlogah slovenščine v Makedoniji in makedonščine v Sloveniji je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšne načine se oba »priseljenska« jezika odražata v družbi in kulturi večinskega govornega okolja in obratno – koliko in kako nanju vplivata večinska družba in kultura, in to ne le danes, ampak tudi v zgodovinski perspektivi.

Na osnovi raziskovalnih rezultatov bomo poskušali oblikovati smernice za enakopravnejše uveljavljanje »priseljenskih« jezikov v širši družbi sprejema ter za lažjo jezikovno prehodnost in medkulturno zbliževanje v obeh državah. Hkrati bomo v raziskavi iskali odgovor na vprašanje, ali lahko s primerjavo izseljenskih situacij enega naroda s priseljenskimi situacijami drugega naroda znotraj državnih meja prvega povečamo senzibilnost večinskega naroda za nezavedno jezikovno in družbeno-kulturno marginalizacijo priseljencev.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

slovenščina • makedonščina • izseljenstvo