Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. december 2014–30. november 2016
Šifra:
VS/2015/0014
Opis

Namen projekta je preko različnih aktivnosti (raziskave in objave, strokovna srečanja in obiski pridruženih institucij, nacionalno in regionalna izobraževanja, spletna stran in publikacije) povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, seznanjanjem s sistemom IMI in izmenjavo dobrih praks, z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju.

Cilj projekta je večja seznanjenost deležnikov in širše javnosti z direktivami Evropskega parlamenta o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti • Inšpektorat Republike Slovenije za delo • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije • Gospodarska zbornica Slovenije • Republika Hrvatska Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Hrvaška • Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Hrvaška • Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvaška • University of Rostock, Chair of Business, Economics and Entrepreneurship Education, Nemčija • Labour Inspection of the Federal Public Service Employment, Work and Social Dialogue, Belgija