Napotitve delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij

Opis

Namen projekta je preko različnih aktivnosti (raziskave in objave, strokovna srečanja in obiski pridruženih institucij, nacionalno in regionalna izobraževanja, spletna stran in publikacije) povečati dostopnost, preglednost in koherentnost informacij o napotenih delavcih za različne ciljne skupine (odgovorne javne službe, zaposlovalce in napotene delavce). Nadaljnji namen je izboljšati transnacionalno sodelovanje med nacionalnimi odgovornimi javnimi službami in socialnimi partnerji, ki delajo na področju napotitve delavcev, predvsem z izmenjavo informacij, seznanjanjem s sistemom IMI in izmenjavo dobrih praks, z namenom ugotavljanja nepravilnosti na tem področju.

Cilj projekta je večja seznanjenost deležnikov in širše javnosti z direktivami Evropskega parlamenta o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev.

Članek: Toplak, Kristina, »Aktivnosti projekta, Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij; Posting of workers sharing experiences, promoting best practices and improving access to information«, COBISS.SI-ID – 40297261 COBISS