Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pomen kulturne produkcije Slovencev v BiH in pripadnikov narodov BiH v Sloveniji
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2014–31. december 2015
Šifra:
BI-BA/14-15-004
Opis

Cilj dvostranske raziskave o vlogi in pomenu kulturne produkcije obravnavanih manjšin je bil ugotoviti, v kakšnih oblikah in obsegu poteka njihovo medsebojno sodelovanje ter v kolikšni meri in na kakšne načine se njihove manjšinske kulturne produkcije odražajo v družbi in kulturi večinskega govornega okolja in obratno – koliko in kako nanje vplivata večinska družba in kultura. Sistematično smo želeli analizirati mednarodne medkulturne dejavnosti ter spodbuditi nove. Podprli smo lokalne akterje v obravnavanih skupnostih, jih med seboj spoznali ter povezali in s tem oživili kulturne in družbene vezi, ozaveščali javnost o kulturnih podobnostih in razlikah ter spodbudili kulturno izmenjavo in sodelovanje med različnimi institucijami.