Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Novi izzivi slovenskih in hrvaških skupnosti v diaspori
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2017
Šifra:
ARRS-BI-HR/16-17-011
Opis

Namen projekta je ugotoviti, kakšen je vpliv kulturne produkcije slovenskih in hrvaških skupnosti v diaspori na kulturno identiteto njunih pripadnikov, kakšne so nove oblike komuniciranja in sodelovanja znotraj teh skupnosti in med njimi ter kakšni so sodobni načini njihovega kulturnega uveljavljanja v družbi in kulturi večinskega govornega okolja. Slovenska država (Svet za Slovence v zamejstvu, Svet za Slovence po svetu, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu) Slovence na Hrvaškem zdaj deloma obravnava kot zamejce in deloma kot izseljence, kar nekatera slovenska kulturna društva na Hrvaškem zavračajo. Ugotoviti želimo, ali je takšna delitev utemeljena in funkcionalna. Prav tako želimo preveriti, kako se manjšinski status Slovencev na Hrvaškem uresničuje na društvenem in kulturnem področju ter – na drugi strani – kakšne pomisleke imajo glede svojega obstoječega statusa – zlasti na področju kulturnega življenja – hrvaška društva v Sloveniji.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za izobraževanje