Migracije.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2001


Zbirka Migracije je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja humanističnih in družboslovnih ved, ki obravnavajo vprašanja, povezana z mednarodnimi migracijami; ima podzbirko Migrantke.


Naslovi

Publikacija
Biti Slovenec v Argentini
Kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev
Migracije 29

Leto: 2019
Avtorica: Nadia Molek

18.00 €

Publikacija
Blue Horizons
Anthropological Reflections on Maritime Lifestyle Migrations in the Mediterranean
Migracije 26

Leto: 2017
Avtorica: Nataša Rogelja

18.00 €

Publikacija
Daleč doma
Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo
Migracije 25

Leto: 2016
Avtorica: Martina Bofulin

18.00 €

Publikacija
Migracije in kriminaliteta
Pogled čez meje stereotipov in predsodkov
Migracije 24

Leto: 2014
Avtor: Aleš Bučar Ručman

22.00 €

Publikacija
Klepetavi predmeti
Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih
Migracije 21

Leto: 2011
Uredil: Jernej Mlekuž

16.00 €

Publikacija
Krila migracij [drugi natis]
Po meri življenjskih zgodb
Migracije 17

Leto: 2010
Uredila: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž


Publikacija
Spol in migracija
Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20

Leto: 2009
Avtorica: Sanja Cukut Krilić


Publikacija
Go Girls!
When Slovenian women left home
Migracije 19

Leto: 2009
Uredila: Marina Lukšič Hacin, Jernej Mlekuž


Publikacija
»Buenas artes«
Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu
Migracije 16

Leto: 2008
Avtorica: Kristina Toplak


Publikacija
Večkulturna Slovenija
Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru
Migracije 15

Leto: 2008
Avtorica: Janja Žitnik Serafin


Publikacija
Spet doma?
Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo
Migracije 11

Leto: 2006
Uredila: Marina Lukšič Hacin


Publikacija
Živeti med kulturami
Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev
Migracije 9

Leto: 2005
Avtorica: Maša Mikola


Publikacija
Ljudje odprtih src
Slovenski misijonarji o sebi
Migracije 7

Leto: 2005
Avtor: Zvone Žigon


Publikacija
Esuli ali optanti?
Zgodovinski primer v luči sodobne teorije
Migracije 6

Leto: 2005
Avtor: Jure Gombač


Publikacija
Izzivi drugačnosti
Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku
Migracije 3

Leto: 2003
Avtor: Zvone Žigon


Publikacija
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Leto: 2001
Avtor: Zvone Žigon


Migrantke ( 2009– )
ISSN:2232-3449
ISSNe:
Migracije
Publikacija
Krila migracij [drugi natis]
Po meri življenjskih zgodb
Migracije 17

Leto: 2010
Uredila: Mirjam Milharčič Hladnik, Jernej Mlekuž


Publikacija
Spol in migracija
Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20

Leto: 2009
Avtorica: Sanja Cukut Krilić


Publikacija
Go Girls!
When Slovenian women left home
Migracije 19

Leto: 2009
Uredila: Marina Lukšič Hacin, Jernej Mlekuž


Ključne besede
Argentina
kulturna identiteta
migracije
narodna identiteta
potomci
slovenska umetnost
slovenski izseljenci
umetniška ustvarjalnost
delovna migracija
družbeni položaj
družbeni vidik
imigranti
Kosovo
priseljenci
razvojni projekti
emigracija
izseljevanje
mednarodne migracije
slovenska Istra
Slovensko Primorje
sociologija
kulturna zgodovina
Slovenija
slovenske izseljenke
zborniki
ženske
likovno ustvarjanje
slovenska izseljenska književnost
večkulturnost
begunci
človekove pravice
družbena integracija
politična emigracija
Afrika
Bližnji vzhod
način življenja
etnologija
kulturna antropologija
materialna kultura
20. st.
Adamič, Louis
biografije
družbene razmere
etnični odnosi
imigracija
priseljevanje
Slovenci
ZDA
Združene države Amerike
migrantke
spomini
življenjske zgodbe
Bolivija
evangelizacija
Indija
intervjuji
Kanada
katoliška cerkev
krščanstvo
misijonarji
misijonarstvo
misijoni
pastoralno delo
slovenski misijonarji
Turčija
bibliografije
gradiščanski Hrvati
literarne študije
literarni motivi
Nemci
posvetovanja
slovenska emigrantska književnost
slovenska književnost
Srednja Evropa
ekonomske migracije
Francija
Lorena
Avstrija
begunska taborišča
Koroška (Avstrija)
vojni begunci
ameriški Slovenci
Betlehem (Pensilvanija)
etničnost
katoličani
kulturno življenje
politična dejavnost
prekmurski izseljenci
protestanti
versko življenje
povratne migracije
repatriacija
imigrantke
priseljenke
demogeografija
demografija
demografski razvoj
nataliteta
prebivalstvo
rodnostno vedenje
socialna geografija
zgodovinski pregledi
Avstralija
Zahodna Evropa
aleksandrinke
dojilje
Egipt
kulturna dediščina
varuške
vzgojiteljice
kriminaliteta
etnografske raziskave
Kitajci
Kitajska
kitajski izseljenci
medkulturno sporazumevanje
medkulturnost
otroci
vzgoja
Evropska unija
Egejsko morje
Grčija
pomorstvo
popotništvo
potovanje okoli sveta
življenje na ladji


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR